کلیدواژه‌ها = رودخانه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پیامدهای برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه ده بالا-کرمان)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 14-26

شیرین محمدخان؛ فاطمه نرماشیری؛ احمد یزدان پناه


3. تحلیل کمی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه اوجان چای

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 104-117

مهران مقصودی؛ اصغر نویدفر؛ محمد قنبری؛ علی رضایی