کلیدواژه‌ها = ژئومورفوسایت
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی منطقه اورامانات جهت توسعه ژئوتوریسم و با هدف پیشنهاد منطقه به‌عنوان ژئوپارک ملی – جهانی

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 1-16

عبدالمجید احمدی؛ علیرضا تقیان؛ مجتبی یمانی؛ سیدحجت موسوی


4. ارزیابی کمی ژئومورفوسایت های منطقه تخت سلیمان با استفاده از روش فاسیلوس و همکاران با تاکید بر توسعه ی ژئوتوریسم

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 22-37

مهران مقصودی؛ محمد علیزاده؛ انور شریفی؛ سمیرا حسینی پور