نویسنده = شهرام روستایی
تعداد مقالات: 13
1. بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدوده مخزن سدّ علویان مراغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22034/gmpj.2021.267016.1251

شهرام روستایی؛ هاجر حسین زاده دمریق


2. شبیه‌سازی سیلاب بر روی اشکال تراکمی به روش شاخص‌های ژئومورفولوژیکی و مدل هیدرولیکی hec-ras(مطالعه موردی شهرک پردیسان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22034/gmpj.2022.318954.1321

شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ ابوالفضل فرجی منفرد


3. سیر سیبرنتیک ضریب سیل‌خیزی حوضه‌های آبخیز شهری با استفاده از مدل توزیع نرمال (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.22034/gmpj.2022.320694.1327

شهرام روستایی؛ حسن افتخار؛ فریبا کرمی؛ سعید نگهبان


5. ارزیابی نرخ فرونشست دشت همدان-بهار و ارتباط آن با پارامترهای محیطی

دوره 10، شماره 3، دی 1400، صفحه 175-188

10.22034/gmpj.2021.141036

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ سیدمحمدرضا جوادی


6. ارزیابی توانمندیهای ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی استان کرمانشاه با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 186-202

10.22034/gmpj.2021.131022

اسدالله حجازی؛ شهرام روستایی؛ سیروس فخری؛ زهرا حیدری


9. پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در حوضه آبریز نهندچای با استفاده از مدل ANP و تکنیک GIS

دوره 8، شماره 2، آذر 1398، صفحه 23-37

سمیه معزز؛ شهرام روستایی؛ توحید رحیم پور


10. مقایسه روش پیکسل پایه ( بیشترین شباهت ) و شی‌گراء ( ماشین بردار پشتیبان ) در طبقه بندی کاربری اراضی ( منطقه اهر – ورزقان )

دوره 8، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 118-129

شهرام روستائی؛ داوود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران؛ لیلا خدائی قشلاق


11. شناسایی و پایش ناپایداری دامنه ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی در حوضه آبریز طالقان

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 18-30

شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ زهرا اشرفی فینی