نویسنده = شهرام روستایی
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی توانمندیهای ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی استان کرمانشاه با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 9، شماره 4، بهار 1400، صفحه 186-202

10.22034/gmpj.2021.131022

اسدالله حجازی؛ شهرام روستایی؛ سیروس فخری؛ زهرا حیدری


4. پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در حوضه آبریز نهندچای با استفاده از مدل ANP و تکنیک GIS

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 23-37

سمیه معزز؛ شهرام روستایی؛ توحید رحیم پور


5. مقایسه روش پیکسل پایه ( بیشترین شباهت ) و شی‌گراء ( ماشین بردار پشتیبان ) در طبقه بندی کاربری اراضی ( منطقه اهر – ورزقان )

دوره 8، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 118-129

شهرام روستائی؛ داوود مختاری؛ خلیل ولیزاده کامران؛ لیلا خدائی قشلاق


6. شناسایی و پایش ناپایداری دامنه ای به روش پردازش اینترفرومتری تفاضلی در حوضه آبریز طالقان

دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 18-30

شهرام روستایی؛ داود مختاری؛ زهرا اشرفی فینی