کلیدواژه‌ها = فرسایش خندقی
تعداد مقالات: 7
1. ارتباط بافت رسوبات و توسعه یافتگی خندق‌ها در سطح مخروط‌افکنه‌های جنوبی البرز شرقی (گرمسار- سید آباد)

دوره 9، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 203-226

10.22034/gmpj.2020.157642.0

مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مهران مقصودی؛ صدیقه محبوبی


5. گسترش فرسایش خندقی و طبقه بندی آن در حوضه آبخیز رباط ترک دلیجان

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 142-160

محمدمهدی حسین زاده؛ کاظم نصرتی؛ سمیه خلجی؛ خه بات درفشی


6. تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق‌ها و پیش‌بینی گسترش آن (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 46-58

قباد رستمی زاد؛ علی سلاجقه؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی


7. پهنه‎بندی حسّاسیّت اراضی به فرسایش خندقی در حوضه‎ی زوّاریان استان قم

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 35-52

مهران مقصودی؛ صمد شادفر؛ محمد عباسی