دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، تابستان 1399، صفحه 1-236 
6. ارزیابی وضعیت مورفولوژیکی رودخانه طالقان در بازه زمانی 2006 تا 2016

صفحه 67-85

نازیلا یعقوب نژاد اصل؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری؛ امیر کرم


8. پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در دشت سیرجان با استفاده از زنجیره مارکوف-سلولار

صفحه 102-116

ارشک حلی ساز؛ سعیده محمودابادی؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ حمید غلامی


9. بررسی زمین ساخت فعال در شمال حوزه آبخیز دشت بیرجند با استفاده از فاکتور‌های مورفومتریک

صفحه 117-133

آرزو شفیعی بافتی؛ زینب عباسی؛ سید محمد تاج بخش؛ سید مرتضی موسوی؛ هادی معماریان


13. تحلیل اثر توسعه شهری تهران بر چرخه هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رودخانه اوین-درکه

صفحه 184-202

سمیه خسروی؛ مژگان انتظاری؛ علی احمدآبادی؛ سیدموسی پورموسوی